Aktualitet

''Për shumë gra dhe fëmijë, shtëpia nuk është një vend i sigurt.''

Përditësimi i fundit: 26/03/2020 - 12:39
Text size Aa Aa

24 Mars 2020

Deklaratë e Presidentes të Komitetit GREVIO Marceline Naudi mbi nevojën për të mbështetur standardet e Konventës së Stambollit në kohë të pandemisë.

Ndërsa gjithnjë e më shumë vende të botës po shkojnë drejt bllokimeve të detyrueshme për të frenuar përhapjen e COVID 19, mendimet tona drejtohen tek gratë dhe fëmijët për të cilët shtëpia është një vend frike, jo një vend sigurie. Mbajtja e sigurt nga virusi, ngadalësimi i përhapjes së tij dhe sigurimi që sistemet tona shëndetësore mund të përballojnë situatën janë me rëndësi thelbësore, por duhet të jemi të vetëdijshëm që kufizimet në lëvizje u ofrojnë abuzuesve fuqi dhe kontroll shtesë. Ne dëgjojmë se disa gra viktima të dhunës po vendosin të kërkojnë kujdes mjekësor nga frika e kontaminimit.

Strehëzat e dhunës në familje në disa zona tashmë kanë ndaluar të gjitha pranimet sepse nuk janë të sigurt se si të menaxhojnë rrezikun e infeksionit. Të tjera organizata janë duke ofruar mbështetje në internet ose telefonike, por kjo ende mbart shumë rreziqe për gratë që janë në një mjedis të ngushtë me abuzuesit e tyre. As nuk duhet të harrojmë se pasojat ekonomike të pandemisë, të tilla si humbja e vendit të punës ose të ardhurat, do t'i godasin gratë fuqimisht në krijimin dhe përkeqësimin e varësisë financiare, duke ulur mundësinë e tyre për t’u larguar nga abuzuesit.

Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e të gjitha formave të Dhunës ndaj Grave, përfshirë Dhunën në Familje, e njohur gjithashtu si Konventa e Stambollit, vazhdon të zbatohet për të gjitha Palët, qoftë në kohë konflikti ose në kohë të pandemisë.

GREVIO u bën thirrje të gjitha palëve të bëjnë çmos për të siguruar vazhdimësinë në ofrimin e shërbimeve dhe për të vazhduar të ofrojnë mbështetje dhe mbrojtje për gratë dhe vajzat në rrezik ndaj dhunës, me përfshirjen e të gjithë aktorëve përkatës: agjencitë e zbatimit të ligjit, shërbimet sociale, sektorin e drejtësisë, etj, si edhe shërbime të specializuara mbështetëse dhe të gjitha ministritë përkatëse.

Na jep shpresë të shohim që shumë administrata kombëtare po reagojnë ndaj sfidave që kjo pandemi paraqet për gratë viktima të dhunës dhe tashmë po punojnë drejt zgjidhjeve inovative. Për shembull, disa janë duke filluar fushata specifike informacioni mbi shërbimet në dispozicion, ndërsa të tjerët janë duke prezantuar formularë aplikimi online për urdhra mbrojtjeje, dhe të tjerë kanë përfshirë shërbime të mbështetjes së dhunës në familje në "shërbimet thelbësore" që do të ofrohen.

Shumë shërbime mbështetëse po ofrojnë shërbime online, përfshirë këshillimin psikologjik dhe mbështetjen psikosociale. Asnjëherë më parë nuk ka qenë nevoja më e madhe për të siguruar që zgjidhje të tilla inovative të jenë pjesë e një përpjekje të bashkërenduar nga të gjitha ministritë përkatëse dhe organizatat e grave në një përpjekje të përbashkët për t'i mbajtur gratë dhe fëmijët të sigurt nga dhuna.

Unë u bëj thirrje të gjitha palëve në Konventë që të ndjekin këto hapa. Shpresoj që fryma e rinovuar e solidaritetit që po krijon kjo pandemi në shoqëritë tona, do të shtrihet tek gratë dhe vajzat që janë viktima të dhunës, dhe të cilët tani mund të ndjehen edhe më të bllokuar me abuzuesit e tyre.

Tregime të lidhura