Real Economy

Në mendjet e njerëzve sot vrertitet një pikëpyetje e madhe: si lëviz Evropa nga kriza në rritje? Real Economy vlerëson fije për pe çështjet makroekonomike që ndikojnë në jetën tonë të përditshme, duke kërkuar zgjidhje funksionale.

Real Economy

Regjistrohu për të marrë NEWSLETTER