bletes

Apiterapia, efekti i fushës biomagnetike nga zgjoi i bletës në trupin e njeriut

Bleta me shoqërinë e vet formon fushën e veçantë biomagnetike, e cila e ka një vlerë të çmuar, që ndikon në...