clirohet

Gjykata e Lartë ‘çlirohet’ nga dosjet, kthehen mbrapsht rreth 5000 rekurse

3.800 çështje për të cilat ishte bërë rekurs në Gjykatën e Lartë nuk do te shqyrtohen, dhe 1000 te tjera po listohen...