deficencën

Shqipëria mund deficencën jodike: Për herë të parë e gjithë popullata e shëndetshme

Shqipëria ka eliminuar për herë të parë pamjaftueshmërinë jodike në popullatë, duke shmangur kështu një sërë problematikash shëndetësore, kryesisht tek fëmijët dhe...