demontimi

Ministria e Mbrojtjes: Vetëm uzina e Mjekësit në funksion për demontim

Ministria e Mbrojtjes ka në inventarin e saj mbi 1300 prona. 3 uzinat e demontimit të armëve në Gramsh, Poliçan dhe...