dividenti

Qytetarët do të paguajnë taksa një herë në vit

Qytetarët shqiptarë do të paguajnë taksat njëherë në vit, njësoj siç është modeli i tatimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës...

Zero taksa nga të pasurit, të ardhurat nga dividenti bien në rekorde historike

Të pasurit kanë nuk kanë paguar asnjë taksë nga fitimet që gjenerojnë në kompanitë e tyre. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë...