fetare

Komunitetet fetare pas raportit të DASH: Janë kthyer më pak se 30% e pronave

Pesë komunitetet fetare që kanë marrëveshje me qeverinë kanë probleme të mbartura për kthimin e pronave të konfiskuara gjatë regjimit komunist,...

Liturgjia e parë e përbashkët pas ‘pajtimit’ të Kishës Serbe me Maqedonasen

Pas vendimit të Kishës Ortodokse Serbe për përtëritjen e unitetit kanonik me Kishën Ortodokse Maqedonase pas më shumë se 50 vite...