furnizimin

Cilat janë përfitimet e investitorëve strategjikë?

Nëse premton që do të investosh 5 milionë euro dhe do të punësosh mbi 80 persona në fushën e turizmit, ti...