gaze serre

Bashkimi Evropian miratoi rregulla të reja për reduktimin e emetimeve të gazit 

Këshilli Evropian dhe Parlamenti Evropian kanë arritur një marrëveshje të përkohshme politike për objektiva më të forta për reduktimin e emetimeve...