gjimnazi

Gjimnazi me detyrim? Pedagogët: Nxënësit deri në 18 vjeç duhet të jenë në shkollë

Largimi i të rinjve, pa mbushur moshën 18 vjeç, po vjen duke u shtuar. Sipas statistikave, 5% e të rinjve nuk regjistrohen...