gjunjëzon

COVID gjunjëzon Kinën, parashikimi: 1 milion njerëz do vdesin në 2023

Spitale të tejmbushura, pacientë në korridore, stafi mjekësor i rraskapitur dhe një numër i pacaktuar infeksionesh dhe vdekjesh. Kina po përjeton situatën...