homofobi

Kulluri: Fëmijët me një familje tradicionale rriten me më pak probleme

Fëmijët me një familje tradicionale me të dy prindërit rriten me më pak probleme se ata që jetojnë në familje ku...

26 vjet më parë Shqipëria vendosi se homoseksualiteti nuk është krim

26 vite më parë Shqipëria vendosi të mos e cilësojë homoseksualitetin si krim. Më 20 janar të 1995, parlamenti shqiptar pranoi me...