KUNDERSHTIM

Bashkimi Evropian kundërshton amnistinë fiskale

Bashkimi Evropian është shprehur kundër draftit aktual të ligjit për amnistinë fiskale në Shqipëri. Përmes një njoftimi në faqen e saj zyrtare,...

Ylli Ndroqi kërkon rishikimin e vendimit të Departamentit të Thesarit

Ylli Ndroqi ka paraqitur një kërkesë me shkrim pranë Departamentit të Thesarit ku kërkon rishikimin e sanksionimit të tij. Ai ka kundërshtuar...