linjat e urbanëve

Tortura e udhëtimit me urban në Tiranë, pritja me orë nëpër stacione

Radhë dhe orë të gjata pritjeje në stacionet e çdo linje urbane në Tiranë. Shpesh të duhet të lësh të ikin disa...