mas

Hiqen provimet për 7 lëndë praktike, MAS: Nxënësit do vlerësohen me detyra

Në vitin e ardhshëm shkollor do hiqen provimet më shkrim në lëndët Teknologji informacioni, Aftësim teknologjik, Edukim fizik, Art pamor, Muzikë,...