mehmetkraja

Kraja: Serbia e ka në Kushtetutë se Kosova është pjesë e saj

Serbia e ka në preambulën e Kushtetutës se Kosova është pjesë e saj, po ta hiqte këtë preambulë asnjë asociacion nuk...