menazhimi i fondeve

Menaxhimi i fondeve/ Presidenca, BKH, KLP dhe SPAK rankohen në fund

Sipas raportit të Drejtorisë së Kontrollit të Brendshëm Financiar, e cila ka rankuar organet që financohen me paratë e buxhetit sipas...