mjeljes

Rritja e çmimeve shton sfidat për blegtorët

Vëllezërit Nika prej vitesh ia kanë dedikuar jetën blegtorisë. Ata sot kanë 400 krerë bagëti, dhi të buta. Xhaferri dhe Durimi...