nxënësit

Hiqen provimet për 7 lëndë praktike, MAS: Nxënësit do vlerësohen me detyra

Në vitin e ardhshëm shkollor do hiqen provimet më shkrim në lëndët Teknologji informacioni, Aftësim teknologjik, Edukim fizik, Art pamor, Muzikë,...

Shqipëria çdo vit me më pak nxënës

Shqipëria, çdo vit ka rënie të numrit të nxënësve në sistemin arsimor para universitar, tregojnë të dhënat më të fundit të...

Turqishtja si gjuhë e dytë, nxënësit pro dhe kundër

“Kërkohet nga ana juaj të dhënat për numrin e kërkesave të nxënësve për të mësuar turqishten si gjuhë e huaj, si...