paketë rezistence

Pa vendim për paketën e rezistencës, Financat: Janë në diskutime disa variante

Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk ka marrë ende një vendim zyrtar për të nisur punën për hartimin e paketës së...