palafiti

Në kërkim të ‘Palafitit’, arkeologët në vendbanimin 7500-vjeçar në Pogradec

Në Lin të Pogradecit ka nisur faza e dytë e punës për zbulimin e vendbanimit "Palafit", i cili ka ekzistuar 7500...