prevalenca

Shtohet numri i të miturve që konsumojnë alkool dhe duhan

Pavarësisht faktit se alkooli është i ndaluar për personat nën 18 vjeç, kjo nuk e ndalon konsumin nga kjo grupmoshë. Ata kanë...