punetore te huaj

Bizneset në Vlorë me sytë nga punëtorët e huaj

Në prag të çeljes së sezonit turistik në Vlorë, mungesa e krahut të punës është sfida kryesore. Largimi i të rinjve...