Pyetësorët e qeverisë

Sa herë mund të votohet në pyetësorin e qeverisë?

Pyetësorët e qeverisë për qytetarët po shpërndahen prej disa ditësh. Plotësimi anonim bëhet nga telefoni, kompjuteri ose në një letër me...