rezolut

Rezoluta e Kuvendit për KQZ: Partitë të zbardhin shpenzimet e fushatës

Zbardhja e shpenzimeve të partive për fushatat dhe sponsorizimet që ato bëjnë në rrjetet sociale janë nga çështjet kryesore që Kuvendi...