Shqiptarët e Muthausenit

Ekspozitë për shqiptarët në kampet naziste

Vetëm pak ditë para përkujtimit të Holokaustit, në Muzeun Historik Kombëtar është hapur një ekspozitë. Nëpërmjet videove dhe objekteve të ndryshme rrëfehet historia e internimit të...