skeme mashtrimi

63 mln euro mashtrim me TVSH, të përfshira kompani që fitojnë kontrata publike

Skemat e mashtrimit me tatimin mbi vlerën e shtuar i kanë kushtuar buxhetit të shtetit në 5 vjet, 63 milionë euro. Sipas...