thetesire

Gjysma e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian rrezikohen nga thatësirat

Rreth 46% e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian është e ekspozuar ndaj niveleve paralajmëruese të thatësirës, ndërsa 11% ndaj nivelit më...