tregtia e jashtme

Tregtia e jashtme rritet në vlerë, 300 milionë euro eksporte në muajin gusht

300 milionë euro ishte vlera e mallrave që Shqipëria eksportoi në gusht. Rritja është 40%, krahasuar me vitin e kaluar. Materialet e...