zhurma

224 gjoba në vit për boritë, shoferët e autoveturave më të pabindurit

Në rrugët e qyteteve boritë përdoren ka kriter, megjithatë shoferët duken të pashqetësuar. Në kodin rrugor përcaktohet se në qendrat e banuara...