aksionplus

240 përdorues heroine në ditë në qendrën e rehabilitimit në Tiranë

Numri i përdoruesve dhe i të varurve nga droga ka shënuar rritje në Shqipëri. Një pjesë e tyre janë adoleshentë, 15-20 vjeç. Brenda...