viti shkollor

1 javë më shumë pushime në prill, viti i ri shkollor nis në 12 shtator

Vitin e ardhshëm shkollor 2022-2023 nxënësit dhe mësuesit e arsimit 9-vjeçar do të kenë edhe një javë më shumë pushim pas...