“çnjerëzor”

Evropa kritikohet për trajtim “çnjerëzor” të emigrantëve

Organi më i lartë për të drejtat e njeriut në Evropë e ka kritikuar trajtimin "çnjerëzor" të emigrantëve në kufijtë evropianë,...