alternative

Balluku: Në fund të vitit hapim tregun e lirë të energjisë

Përveç Kaskadës se Drinit, e cila prodhon sasinë me të madhe të energjisë në vend, Shqipëria po punon për burime të...

Do i drejtohemi Francës e Kanadasë për drithërat, thotë Alban Zusi

Meqenëse Serbia nga ku Shqipëria furnizohej me drithëra ka bllokuar eksportet, atëherë do t’i marrim drithërat nga burime alternative, por do...